Gleba źródłem życia

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Przewodniczący

Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski - Vice Przewodniczący

Prof. dr hab. Halina Smal - Vice Przewodnicząca

Dr hab. Jerzy Rejman, Prof. IAPAN - Vice Przewodniczący

Dr hab. Bożena Smreczak - Vice Przewodnicząca

Dr hab. Jacek Chodorowski - Vice Przewodniczący

Dr Piotr Bartmiński – Sekretarz

Dr hab. Andrzej Plak – Skarbnik

Dr hab. Łukasz Uzarowicz - Członek