Gleba źródłem życia

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki

Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Prof. dr hab. Halina Smal

Prof. dr hab. Artur Zdunek

Dr hab. inż. Grzegorz Siebielec

Dr hab. Andrzej Greinert, prof. UZ

Prof. dr hab. Jan Kucharski

Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak

Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

Prof. dr hab. Andrzej Mocek

Prof. dr hab. Janina Kaniuczak

Prof. dr hab. Piotr Gruba

Prof. dr hab. Anna Karczewska

Prof. dr hab. Cezary Kabała

Dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

Prof. dr hab. Józef Chojnicki

Dr hab. Marek Drewnik

Dr hab. Tomasz Zaleski

Prof. dr hab. Andrzej Łachacz

Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak

Dr hab. Edward Meller, prof. ZUT

Prof. dr hab. Jacek Długosz

Prof. dr hab. Jolanta Komisarek