Gleba źródłem życia

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Komitet Honorowy


Prof. dr hab. Stanisław Michałowski – J.M. Rektor UMCS w Lublinie

Prof. dr hab., dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk – JM Rektor UP w Lublinie

Prof. dr hab. Cezary Sławiński – Dyrektor IA PAN

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB w Puławach

Mgr Andrzej Tittenbrun – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Mgr Jarosław Szymański – Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego