Gleba źródłem życia

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Organizing Committee

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Chairman

Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski - Vice Chairman

Prof. dr hab. Halina Smal - Vice Chairman

Dr hab. Jerzy Rejman, prof. IAPAN - Vice Chairman

Dr Bożena Smreczak -  Vice Chairman

Dr hab. Jacek Chodorowski - Vice Chairman

Dr Piotr Bartmiński – Secretary

Dr Andrzej Plak – Treasurer

Dr Łukasz Uzarowicz - Member