Gleba źródłem życia

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Honorary Committee

 

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rector of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Prof. dr hab., dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk – Rector of the University of Life Sciences in Lublin

Prof. dr hab. Cezary Sławiński – President of  Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek – President of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy

Mgr Andrzej Tittenbrun – Director of Roztocze National Park

Mgr Jarosław Szymański – Director of Polesie National Park